Følgende partier er fulle og har venteliste.

Foreldre & Barn Brekkeby

Jenter 4-6år, 1-3 klasse, 4-7 klasse og 8 klasse - 18 år

Gutter 8-18år

Ønsker du å stå på venteliste ta kontakt med Kristin R. Haugen.

Aktiviteter

30.05.2017
Vårmønstring turn. Hele anlegget

15:00 - 20:00

Hele anlegget

14.06.2017
Sommeravslutning turn.

18:00 - 22:00

Storsalen