Informasjon fra Hadsundkomiteen

Navn Epost Telefon
Ann Kristin Kleppe an-krik(a)online.no 40241080
Trond Herrefoss herretro(a)hotmail.com 91699692
Tone Gyro Solvang–Lothe tone.lothe(a)siv.no 97510114
Bjørn Johnson bjorn(a)bestmegler.no 90959525

(a) erstattes med @. Dette er gjort for å unngå SPAM-roboter.

Nyheter

Søskenmoderasjon for aktivitetsavgift i Ballklubben  er nå tilgjengelig i systemet.

Søskenmoderasjon gis til yngre søsken når eldste søsken er 19 år eller yngre. Eldste søsken betaler full aktivitetsavgift, de andre søsknene betaler 1000 kr per spiller.

30.04.2017
- Stian Haraldsen

Hei Hadsund-farere

23.03.2017
- Bjorn Johnson

Dato for årets Hadsundtur er satt til helgen 9.-11. juni. Mer informasjon kommer her.

28.02.2017
- TonyOlsen